Ma-Ni Umag terasa / terrazza / terrace / Terrasse Ma-Ni Umag terasa / terrazza / terrace / Terrasse brod / nave / ship / Schiff sala / sala / dining hall / Halle sala / sala / dining hall / Halle sala / sala / dining hall / Halle šank / bar / bar / Bar pršut / prosciutto / prosciutto / Prosciutto dekor dekor / arredamento / decor / Dekor